Výsledky vyhľadávania

 1. KOSTOVOVÁ, Adriana. Životné prostredie v rámci Európskej únie a možnosti ochrany pomocou ekonomických nástrojov : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha

 2. ANTALOVÁ, Ivana. Vývoj spotrebnej dane z tabakových výrobkov vs. nelegálny dovoz a výroba : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha

 3. PEPUCHOVÁ, Michaela. Daňové úniky na spotrebných daniach : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. ROJKOVÁ, Daniela. Národohospodárske dopady vo vybraných krajinách pri zvyšovaní sadzieb spotrebných daní : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 82 s.
  kniha

  kniha

 5. LACHOVÁ, Jana. Neharmonizované spotrebné dane v rámci krajín Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha

 6. CSÓKOVÁ, Vivien. Daňové úniky pri dani z pridanej hodnoty a možnosti ich eliminácie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 7. JENDŽELOVSKÁ, Veronika. Vybrané aspekty spotrebných daní v krajinách Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha

 8. MOROZ, Šimon. Možnosti riešenia daňových únikov pri dani z pridanej hodnoty ako negatívnej stránky vyskytujúcej sa pri výbere dani z pridanej hodnoty : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha

 9. SCHULLEROVÁ, Zuzana. Negatívne externality a možnosti ich eliminácie prostredníctvom spotrebných daní : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 10. PISKORÍKOVÁ, Petra. Celoeurópska environmentálna daň – možnosti jej zavedenia : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha