Výsledky vyhľadávania

 1. FEKETEOVÁ, Petra. Nepriame dane pred finančnou krízou a v súčasnosti : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 2. FORNEROVÁ, Miroslava. Daňové úniky a možnosti ich eliminácie v oblasti nepriamych daní : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 87 s.
  kniha

  kniha

 3. GROSSMANOVÁ, Dominika. Uplatňovanie základnej a zníženej sadzby spotrebnej dane z alkoholických nápojov vo vybraných štátoch Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 89 s.
  kniha

  kniha

 4. BALKOVÁ, Alexandra. Zdanenie motorových vozidiel v Slovenskej republike a možnosti zavedenia nových ekologických daní v doprave : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 90 s.
  kniha

  kniha

 5. ONDROVIČOVÁ, Veronika. Environmentálne aspekty ochrany životného prostredia v daňovej sústave SR : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 81 s.
  kniha

  kniha

 6. REXOVÁ, Dominika. Vplyv vybraných nepriamych daní na podnikateľské prostredie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. VAIC, Diana. Špecifiká spotrebnej dane z tabakových výrobkov : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha

 8. ČURILLA, Tomáš. Aktuálna daňová politika EÚ v oblasti nepriamych daní : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 9. URBÁNKOVÁ, Martina. Uplatnenie majetkových daní v Slovenskej republike vo vybranom meste, alebo obci : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 10. VARCHOLOVÁ, Monika. Uplatnenie vybraných nepriamych daní v podmienkach krajín V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha