Výsledky vyhľadávania

 1. NAGYOVÁ, Vivien. Nepriame dane ako súčasť daňových systémov krajín Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2019. 38 s.
  kniha

  kniha

 2. HABAROVÁ, Kristína. Environmentálne aspekty ochrany životného prostredia v daňových sústavách vybraných krajín : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 3. ZÁLEŠÁK, Adam. Čisté životné prostredie a hospodársky rast krajín : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 4. MAZUREK, Dominik. Zdaňovanie spotreby vo vybraných krajinách : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 5. BOBROVSKÝ, Jozef. Spotrebná daň z liehu vo vybraných štátoch Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. DRAKO, Samuel. Spotrebná daň z vína vo vybraných štátoch Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha

 7. HALAGA, Dávid. Spotrebná daň z piva vo vybraných štátoch Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2019. 108 s.
  kniha

  kniha

 8. DARMOVÁ, Katarína. Spotrebná daň z tabakových výrobkov vo vybraných štátoch Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 9. KRIŠTOFOVÁ, Alexandra. Zdaňovanie cigariet a zdravé obyvateľstvo : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2019. 80 s.
  kniha

  kniha

 10. VADOVIČOVÁ, Lucia. Ďalšie možnosti harmonizácie v oblasti nepriameho zdaňovania v rámci Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha