Výsledky vyhľadávania

 1. ANTALOVÁ, Ivana. Vývoj spotrebnej dane z tabakových výrobkov vs. nelegálny dovoz a výroba : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 83 s.
  kniha

  kniha


 2. CSÓKOVÁ, Vivien. Daňové úniky pri dani z pridanej hodnoty a možnosti ich eliminácie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha


 3. LACHOVÁ, Jana. Neharmonizované spotrebné dane v rámci krajín Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 4. MOROZ, Šimon. Možnosti riešenia daňových únikov pri dani z pridanej hodnoty ako negatívnej stránky vyskytujúcej sa pri výbere dani z pridanej hodnoty : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 5. JENDŽELOVSKÁ, Veronika. Vybrané aspekty spotrebných daní v krajinách Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha


 6. PISKORÍKOVÁ, Petra. Celoeurópska environmentálna daň – možnosti jej zavedenia : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha


 7. ROJKOVÁ, Daniela. Národohospodárske dopady vo vybraných krajinách pri zvyšovaní sadzieb spotrebných daní : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 82 s.
  kniha

  kniha


 8. SCHULLEROVÁ, Zuzana. Negatívne externality a možnosti ich eliminácie prostredníctvom spotrebných daní : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha


 9. TALIAN, Marcel. Aktuálna daňová politika EU a možnosti vývoja daňovej harmonizácie v EU : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 10. IVANOVÁ, Darina. Nepriame dane ako významný príjem štátneho rozpočtu v rámci krajín Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Válek. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha