Výsledky vyhľadávania

  1. KOVÁČOVÁ, Lucia. Modelové riešenie dostavby kanalizačnej siete v SR. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XVI. ročník mezinárodní odborné konference : Praha, 8.-9. dubna 2011 [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.
    článok

    článok