Výsledky vyhľadávania

  1. TOMANOVÁ, Anna - SEDLÁČKOVÁ NOVÁK, Alena. Ku kritike politiky verejno-súkromných partnerstiev. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 2, s. 192-201.
    článok

    článok