Výsledky vyhľadávania

  1. ŠKORÍK, Peter - ŠTEFÁNIK, Andrej. Simulácia výrobných systémov - výborná možnosť prezentácie dosiahnutých výsledkov. In Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku. - Žilina : SLCP, 2010. ISSN 1335-5961, 2010, roč. 11, č. 1, s. 13-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112509/PaI_2010_01.pdf>
    článok

    článok

  2. ŠTEFÁNIK, Andrej - ŠKORÍK, Peter. Simulačné preverenie plánovanej výroby. In Produktivita a inovácie : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Žilina : SLCP, 2008. ISSN 1335-5961, 2008, roč. 9, č. 2, s. 6-8. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0085800/PaI_2008_02.pdf>
    článok

    článok