Výsledky vyhľadávania

  1. KÁROLYIOVÁ, Ľubomíra. Dohoda o voľnom obchode niektorých krajín Južnej Ázie. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2010. ISSN 1338-2195, 2010, č. 2, s. 41-42.
    článok

    článok

  2. KÁROLYIOVÁ, Ľubomíra. Rozvojové projekty na Srí Lanke. In Rozvojová pomoc a spolupráca 2008 : aktuálne otázky medzinárodnej rozvojovej pomoci a spolupráce a vzťahy medzi rozvinutými a rozvojovými štátmi. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2640-1, s. 141-145.
    článok

    článok