Výsledky vyhľadávania

  1. PRIVIDI, Dagmar - KRIŠTANOVÁ, Anna. Implementácia nástrojov Business intelligence v podnikoch. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : zborník vedeckých prác : vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12. 11. 2014 [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4047-6, s. 141-147 CD-ROM. VEGA 1/0562/14.
    článok

    článok

  2. TUTKOVÁ, Petra. Metódy hodnotenia výkonnosti systémov Business intelligence. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : zborník vedeckých prác : vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12. 11. 2014 [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4047-6, s. 171-180 CD-ROM. VEGA 1/0562/14.
    článok

    článok