Výsledky vyhľadávania

 1. ŠULAJOVÁ, Katarína. Získanie titulu Európske mesto športu a jeho vplyv na rozvoj mesta : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Anna Vaňová. Banská Bystrica, 2019. 35 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 2. Inventory of Energy Subsidies in the EU’s Eastern Partnership Countries. Paris : OECD, 2018. 288 s. Green Finance and Investment. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/inventory-of-energy-subsidies-in-the-eu-s-eastern-partnership-countries_9789264284319-en> ISBN 978-92-64-28430-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Boosting social enterprise development : good practice compendium. Paris : OECD/European Union, 2017. 244 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/boosting-social-enterprise-development_9789264268500-en> ISBN 978-92-64-26849-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. ĎAĎO, Jaroslav et al. Etnocentricky zamerané marketingové stratégie. Recenzenti: Jaroslav Kita, Zdenka Musová. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 245 s. Studia oeconomica, 56. VEGA 1/1351/1. ISBN 978-80-557-1203-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. Investing in Youth: Japan. Paris : OECD, 2017. 186 s. Investing in Youth. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/investing-in-youth-japan_9789264275898-en> ISBN 978-92-64-27588-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Improving Energy Efficiency in the Agro-food Chain. Paris : OECD, 2017. 105 s. OECD Green Growth Studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/improving-energy-efficiency-in-the-agro-food-chain_9789264278530-en> ISBN 978-92-64-27852-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. LESÁKOVÁ, Ľubica et al. Inovácie v činnosti malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. Recenzenti: Ján Závadský, Anna Šatanová. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 324 s. VEGA 1/0494/15. ISBN 978-80-557-1347-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Start-up Latin America 2016 : building an innovative future. Paris : OECD, 2016. 141 s. Development Centre Studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/start-up-latin-america-2016_9789264265660-en> ISBN 978-92-64-26565-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Education for all 2000-2015: Achievements and challenges : EFA global monitoring report. Paris : UNESCO Publishing/United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015. 499 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. OPLETALOVÁ, Lenka. Lokální funkce kultury : analýza a evaluace kulturních služeb. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 147 s. ISBN 978-80-7308-584-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]