Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 11  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0028087 xpca^"
 1. LUKÁČIK, Martin et al. Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu. Oponenti: Anna Šlosárová, Ivan Lichner. Bratislava, 2014. 20 s. VEGA 1/0595/11. 1/0595/11, VEGA, Analýza hospodárskych cyklov v ekonomikách eurozóny (so zreteľom na špecifiká slovenskej ekonomiky) s využitím ekonometrických a optimalizačných metód.
 2. ŠKERLÍKOVÁ, Zuzana. Okružné úlohy s dodatočnými ohraničeniami : dizertačná práca. Školiteľ: Ladislav Kovaľ. Bratislava, 2012. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. ŠKERLÍKOVÁ, Zuzana. Okružné úlohy s dodatočnými ohraničeniami. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2012. ISSN 1336-3514, 2012, roč. 10, č. 2, s. 182-184.
  článok

  článok

 4. ŠKERLÍKOVÁ, Zuzana. Čína a jej úlohy. In Private banking times : magazín Tatra banky pre klientov exkluzívnej služby Private banking. - Bratislava : Centrum bývania, 2011, Marec 2011, roč. 2, č. 1, s. 32-33.
  článok

  článok

 5. PATAKYOVÁ, Jana - ŠKERLÍKOVÁ, Zuzana. Analysis of mixed mutual funds. In EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5, s. 403-410.
  článok

  článok

 6. ŠKERLÍKOVÁ, Zuzana - PATAKYOVÁ, Jana. Riešenie okružných úloh pomocou metaheuristík. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník : Praha, 13.-15. december / prosinec 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3317-1, s. [1-7].
  článok

  článok

 7. ŠKERLÍKOVÁ, Zuzana. Aplikácia problému okružných úloh na úlohy s rožšírenými požiadavkami. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8, s. [1-4].
  článok

  článok

 8. PATAKYOVÁ, Jana - ŠKERLÍKOVÁ, Zuzana - HOLLÁ, Anna. Optimalizácia Job shop problému rozvrhovania pomocou rojenia častíc (PSO). In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Praha 15. - 17. december 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3126-9, s. [1-6].
  článok

  článok

 9. ŠKERLÍKOVÁ, Zuzana - PATAKYOVÁ, Jana. História úlohy obchodného cestujúceho. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Praha 15. - 17. december 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3126-9, s. [1-6].
  článok

  článok

 10. HOLLÁ, Anna - PATAKYOVÁ, Jana - ŠKERLÍKOVÁ, Zuzana. Stochastické lokačné modely. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník z medzinárodného vedeckého seminára : Praha 15. - 17. december 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3126-9, s. [1-8].
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.