Výsledky vyhľadávania

  1. BODZSÁROVÁ, Veronika. Geografické informačné systémy v štátnej správe a samospráve. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 71-78.
    článok

    článok