Výsledky vyhľadávania

 1. GÁBRIŠ, Peter. Návrh a vytvorenie www stránky pre konkrétny podnik : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Bodzsárová. Bratislava, 2011. 57 s.
  kniha

  kniha

 2. GAJDOŠÍKOVÁ, Katarína. Implementácia CRM systému v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Bodzsárová. Bratislava, 2011. 45 s.
  kniha

  kniha

 3. HANUSKOVÁ, Alexandra. Analýza trhu aplikácií CRM na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Bodzsárová. Bratislava, 2011. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. BODZSÁROVÁ, Veronika. Vyuzitie systému na riadenie vzťahov so zákazníkmi v SPP, a.s. : diplomová práca. Škol. Mojmír Kokles. Bratislava, 2009. 64 s.
  kniha

  kniha