Výsledky vyhľadávania

 1. BEDLOVIČOVÁ, Danica. Hodnotenie rizík na pracovisku. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-060X, 2012, č. 10, s. 60-63.
  článok

  článok

 2. BEDLOVIČOVÁ, Danica. Bezpečnostné opatrenia na pracovisku. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-060X, 2012, č. 10, s. 64-67.
  článok

  článok

 3. BEDLOVIČOVÁ, Danica. Vnútorné predpisy zamestnávateľa. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-060X, 2011, č. 3, s. 67-71.
  článok

  článok

 4. BEDLOVIČOVÁ, Danica. Dovolenka. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-060X, 2011, č. 7-8, s. 18-21.
  článok

  článok

 5. BEDLOVIČOVÁ, Danica. Nelegálna práca a zamestnávanie po novele zákona od 20.7.2011. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-060X, 2011, č. 10, s. 3-10.
  článok

  článok

 6. BEDLOVIČOVÁ, Danica. Porušenie pracovnej disciplíny, peňažné sankcie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-060X, 2010, č. 5, s. 5-9.
  článok

  článok

 7. BEDLOVIČOVÁ, Danica. Aprobačný poriadok zamestnávateľa. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-060X, 2010, č. 12, s. 7-9.
  článok

  článok

 8. BEDLOVIČOVÁ, Danica. Nelegálna práca a zamestnávanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1337-060X, 2009, č. 10, s. 60-66.
  článok

  článok

 9. BEDLOVIČOVÁ, Danica. Psychická záťaž na pracovisku. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1337-060X, 2009, č. 11, s. 65-70.
  článok

  článok

 10. BEDLOVIČOVÁ, Danica. Prepúšťanie zo zamestnania : hospodárska kríza a najčastejšie dôvody výpovede. In Sociálne poistenie : odborný mesačník Sociálnej poisťovne. - 2009. ISSN 1337-9844, 2009, roč. 41, č. 6, s. 14-16. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0098231/socialna_c6_web.pdf>
  článok

  článok