Výsledky vyhľadávania

  1. ÖLVECKÝ, Miroslav - ŠEBENOVÁ, Silvia. Simulačné a reálne vzdialené experimenty v univerzitnom vzdelávaní. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2009. ISSN 1335-003X, 2009, roč. 17, č. 8, s. 9-13. KEGA 3/6396/08.
    článok

    článok

  2. ÖLVECKÝ, Miroslav. Postavenie LCMS Moodle v kombinovanom vzdelávaní. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5, s. 1-5.
    článok

    článok