Výsledky vyhľadávania

 1. SIVÁK, Ladislav. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v kontexte štrukturálnych fondov : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Palovičová. Bratislava, 2012. 43 s.
  kniha

  kniha

 2. SLÍŽ, Martin. Sociálne aspekty globálnej krízy : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Palovičová. Bratislava, 2012. 35 s.
  kniha

  kniha

 3. JŮZKOVÁ, Dagmara. Komparácia náhradnej rodinnej starostlivosti v Trnavskom a Trenčianskom kraji : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Palovičová. Bratislava, 2011. 48 s.
  kniha

  kniha

 4. SOCHANIČ, Peter. Trh práce a vývoj nezamestnanosti v regióne Snina : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Palovičová. Bratislava, 2011. 40 s.
  kniha

  kniha

 5. PALOVIČOVÁ, Barbora. Vplyv využitia finančných prostriedkov z EÚ na sociálny rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja : diplomová práca. Škol. Mária Husáková. Bratislava, 2009. 92 s.
  kniha

  kniha