Výsledky vyhľadávania

 1. VAŇOVÁ, Jaromíra - PAULOVÁ, Iveta - HEKELOVÁ, Edita. Kompetencie zamestnancov v kontexte noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2014. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 38-43.
  článok

  článok


 2. SOLÍN, Ľubomír. Impulzy na zmenu paradigmy povodňového manažmentu: ako ďalej s riešením povodní na Slovensku? In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017. ISSN 0044-4863, 2017, roč. 51, č. 1, s. 56-59.
  článok

  článok


 3. TAMOŠIŪNAS, Andrius. The Integrative management model for restructuring small and medium-sized enterprises (SME). In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 3, s. 36-51.
  článok

  článok


 4. BOGDANOVSKÁ, Gabriela. Využitie manažérskych prístupov riadenia v miestnych samosprávach. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2016. ISSN 1335-9231, 2016, roč. 24, č. 3, s. 31-35.
  článok

  článok


 5. MERKEVIČIUS, Juozas et al. Virtual Organization: Specifics of Creation of Personnel Management System. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2015. ISSN 1212-3609, 2015, roč. 18, č. 4, s. 200-210.
  článok

  článok


 6. ŽABÁR, Vladimír. Od OHSAS 18001 k ISO 45001: vývoj nového štandardu napreduje. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2015. ISSN 1335-9231, 2015, roč. 23, č. 3, s. 19-20.
  článok

  článok


 7. LUSKOVÁ, Mária - BUGANOVÁ, Katarína. Aktuálne trendy a prístupy k integrácií manažérskych systémov. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku [elektronický zdroj]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2014. ISSN 1336-5878, 2014, č. 1, s. 44-52. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0190878/Cislo-12014.pdf>
  článok

  článok


 8. ČAPOŠOVÁ, Eva - MURA, Ladislav. Implementácia inovácií vo verejnej správe prostredníctvom manažérstva kvality. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2014. ISSN 1338-5224, 2014, roč. 4, č. 2, s. 51-55.
  článok

  článok


 9. LUCINA, Radovan. Aké zmeny prinesie zavedenie "Risk-Base Thinking" do normy ISO 9001:2015? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1339-2433, 2014, roč. 6, č. 11, s. 46-47.
  článok

  článok


 10. ČOLLÁK, Mikuláš. Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov. In Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : MASM, 2014. ISSN 1335-9231, 2014, roč. 22, č. 4, s. 6-10. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2014-pdf/casopis-kvalita-4-2014>
  článok

  článok