Výsledky vyhľadávania

 1. Spoločný systém hodnotenia kvality CAF. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019. ISSN 1339-5564, 2019, roč. 23, č. 1, s. 42-43.
  článok

  článok

 2. VAŇOVÁ, Jaromíra - PAULOVÁ, Iveta - HEKELOVÁ, Edita. Kompetencie zamestnancov v kontexte noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2014. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 38-43.
  článok

  článok

 3. SOLÍN, Ľubomír. Impulzy na zmenu paradigmy povodňového manažmentu: ako ďalej s riešením povodní na Slovensku? In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017. ISSN 0044-4863, 2017, roč. 51, č. 1, s. 56-59.
  článok

  článok

 4. TAMOŠIŪNAS, Andrius. The Integrative management model for restructuring small and medium-sized enterprises (SME). In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 3, s. 36-51.
  článok

  článok

 5. BOGDANOVSKÁ, Gabriela. Využitie manažérskych prístupov riadenia v miestnych samosprávach. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2016. ISSN 1335-9231, 2016, roč. 24, č. 3, s. 31-35.
  článok

  článok

 6. ŽABÁR, Vladimír. Od OHSAS 18001 k ISO 45001: vývoj nového štandardu napreduje. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2015. ISSN 1335-9231, 2015, roč. 23, č. 3, s. 19-20.
  článok

  článok

 7. MERKEVIČIUS, Juozas et al. Virtual Organization: Specifics of Creation of Personnel Management System. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2015. ISSN 1212-3609, 2015, roč. 18, č. 4, s. 200-210.
  článok

  článok

 8. LUCINA, Radovan. Aké zmeny prinesie zavedenie "Risk-Base Thinking" do normy ISO 9001:2015? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1339-2433, 2014, roč. 6, č. 11, s. 46-47.
  článok

  článok

 9. MRVOVÁ, Ľubica - MĹKVA, Miroslava. Význam systému EMS v rámci IMS v priemyselnom podniku v kontexte s udržatelným rozvojom. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2014. ISSN 1336-7773, 2014, č. 2, s. 43-47.
  článok

  článok

 10. ČOLLÁK, Mikuláš. Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov. In Kvalita : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : MASM, 2014. ISSN 1335-9231, 2014, roč. 22, č. 4, s. 6-10. Dostupné na : <http://www.casopiskvalita.eu/casopis/rocnik-2014-pdf/casopis-kvalita-4-2014>
  článok

  článok