Výsledky vyhľadávania

  1. Integrované systémy manažérstva: veda - prax -výučba : zborník vedeckých statí. Recenzenti: Štefan Čarnický, Paulína Krnáčová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 77 s. VEGA 1/0670/16, KEGA 026EU-4/2018, VEGA 1/0251/17. ISBN 978-80-225-4576-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
    elektronická kniha

    elektronická kniha


  2. KOVÁČOVÁ, Natália. Integrácie manažérskych systémov v podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Karkalíková. Bratislava, 2013. 130 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    kniha

    kniha