Výsledky vyhľadávania

  1. SULÍKOVÁ, Lenka. McDonaldizácia spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Simona Škorvagová. Bratislava, 2011. 82 s.
    kniha

    kniha

  2. SULÍKOVÁ, Lenka. Marketingový mix jazykovej školy Royal School : bakalárska práca. Škol. Pavol Kita. Bratislava, 2009. 43 s.
    kniha

    kniha