Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 11  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0033638 xpca^"
 1. KOCÚREK, Martin. Komplexná monografia mapujúca vývoj financií na území Slovenska. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 2, s. 220-223. Recenzia na: Historiografia financií na území Slovenska / Peter Baláži a kolektív ; recenzovali: Peter Žeňuch, Matej Boór, Juraj Zelezník. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-7552-484-3.
  článok

  článok

 2. BUKOVOVÁ, Sylvia. [Historiografia financií na území Slovenska]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 2, s. 196-197. Recenzia na: Historiografia financií na území Slovenska / Peter Baláži a kolektív ; recenzovali: Peter Žeňuch, Matej Boór, Juraj Zelezník. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-7552-484-3.
  článok

  článok

 3. BOÓR, Matej. [Historiografia financií na území Slovenska]. In Historický časopis : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy. - Bratislava : Historický ústav SAV. ISSN 0018-2575, 2017, roč. 65, č. 3, s. 556. Recenzia na: Historiografia financií na území Slovenska / Peter Baláži a kolektív ; recenzovali: Peter Žeňuch, Matej Boór, Juraj Zelezník. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-7552-484-3.
  článok

  článok

 4. BALÁŽI, Peter et al. Historiografia financií na území Slovenska. Recenzovali: Peter Žeňuch, Matej Boór, Juraj Zelezník. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 270 s. [17,41 AH]. VEGA 1/0919/15. ISBN 978-80-7552-484-3. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 5. ZELEZNÍK, Juraj. Recenzia odbornej publikácie. In Hospodárske listy. - Bratislava : Inštitút hospodárskej politiky, n.o., Bratislava, 2012. ISSN 1338-3647, 2012, č. 7-8, s. 4. Recenzia na: Rozpočtová teória, politika a prax / Kornélia Beličková a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-335-8. Dostupné na : <http://www.ihp.sk/newsletter/IHP-Hospodarske%20listy-2012-07-08.pdf>
  článok

  článok

 6. BEDNÁRIKOVÁ, Dagmar et al. Vybrané problémy tretieho sektora : učebné texty. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 140 s. [7,664 AH]. ISBN 978-80-225-3410-9. [Počet ex. : 21, z toho voľných 17, prezenčne 4]
 7. BUKOVOVÁ, Sylvia - ZELEZNÍK, Juraj. Využívanie dotácií a grantov zo štátneho rozpočtu na financovanie organizácií tretieho sektora. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 56-60.
  článok

  článok

 8. ZELEZNÍK, Juraj. Nové možné prístupy k meraniu efektívnosti tretieho sektora. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5, s. 637-648.
  článok

  článok

 9. BELIČKOVÁ, Kornélia - BEDNÁRIKOVÁ, Dagmar - ZELEZNÍK, Juraj. Je meranie efektívnosti mimovládnych organizácií bielym miestom alebo čiernou dierou? In Bílá místa a černé díry reforem ve veřejném sektoru II : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře, Šlapanice, 21.-22. ledna 2010. - Brno : Tribun EU, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7399-907-0, s. [1-8].
  článok

  článok

 10. BELIČKOVÁ, Kornélia - BUKOVOVÁ, Sylvia - ZELEZNÍK, Juraj. Spoločensko-ekonomická efektívnosť mimovládnych organizácií. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Veľký Meder 29.-30. novembra. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3089-7, s. 46-51.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.