Výsledky vyhľadávania

  1. BARLOGOVÁ, Lucia. Kupujeme ich skôr príležitostne. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2010. ISSN 1335-2008, marec 2010, roč. 15, č. 3, s. 40.
    článok

    článok

  2. BARLOGOVÁ, Lucia. Možnosti propagácie biopotravín na Slovensku. In Merkúr 2008 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2008. ISBN 978-80-225-2770-5, s. 17-22.
    článok

    článok