Výsledky vyhľadávania

 1. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Vzdelávanie zdravotníckych lídrov v zahraničí. In Aktuálne problémy manažmentu vo verejnom zdravotníctve : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-087-2, s. 6-15 CD-ROM. [ITMS 24240120033].
  článok

  článok

 2. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - RAŠOVEC, Ondrej. Osobnosť manažéra v zdravotníctve v kontexte pandémie Covid-19. In Aktuálne problémy manažmentu vo verejnom zdravotníctve : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-087-2, s. 30-39 CD-ROM. [ITMS 24240120033].
  článok

  článok

 3. JANKELOVÁ, Nadežda - JONIAKOVÁ, Zuzana - PUHOVICHOVÁ, Diana. Innovative Approaches in Management: A Key Factor for the Quality of Health Services. - Registrovaný: Web of Science. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2021, vol. 9, no. 1, pp. 268-286 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0328/21.
  článok

  článok

 4. LIESKOVSKÁ, Vanda. Digitálny marketing a jeho využitie v zdravotníctve. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 230-231. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 5. ROSOCHA, Ladislav. Meranie výkonnosti procesov v zdravotníckych zariadeniach : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2020. 86 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. LIESKOVSKÁ, Vanda. Neuromarketing a aromachológia v zdravotnej a sociálnej praxi. - Registrovaný: Web of Science. In RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference. - Praha : University of Economics, Prague, 2019. ISBN 978–80–245–2329-3, s. 293-301 online. APVV-17-0564.
  článok

  článok

 7. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - MEGYESIOVÁ, Silvia. Marketing ako nástroj podpory starostlivosti o zdravie. - Registrovaný: Web of Science. In RELIK 2019. International Scientific Conference. RELIK 2019 : The 12th International Scientific Conference. - Praha : University of Economics, Prague, 2019. ISBN 978–80–245–2329-3, s. 302-312 online. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 8. MELUCHOVÁ, Jitka. Zmeny v pracovnej zdravotnej službe od 1. 12. 2017. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. mimoriadne vydanie, s. 73-76 online. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok

 9. ANTALOVÁ, Renáta. Riadenie nákladov a výnosov v zariadeniach nemocničnej starostlivosti. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 119-126 online.
  článok

  článok

 10. MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Ochrana sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien v kontexte ľudskoprávnych štandardov : prehľadová štúdia. 1. vydanie. Bratislava : Možnosť voľby, 2018. online 39 s. [46 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha