Výsledky vyhľadávania

  1. PRSKAVCOVÁ, Martina - ŽÁK, Ondřej. ISO 26000 - nový pohled na teorii společenské odpovědnosti ? In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 351-357.
    článok

    článok