Výsledky vyhľadávania

 1. ESPM 2018. International Scientific Worskshop Engineering Sciences and Production Management. Engineering Sciences and Production Management 2018 : Proceedings from the International Scientific Workshop, 17.-18.1.2019, (Tatranská Lomnica, Slovakia). Editors: Milan Majerník, Naqibullah Daneshjo, Jana Chovancová. 1st Edition. Košice : Pro Enviro, 2019. 72 s. ISBN 978-80-89721-45-0.
 2. ADAMKOVIČ, Jaroslav. Manažérstvo vzťahov so zákazníkmi v slovenských energetických podnikoch : dizertačná práca. Školiteľ: Milan Majerník. Košice, 2017. 178 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. STRIČÍK, Michal. Efektívnosľ zhodnocovania komunálnych odpadov v okrese Michalovce : habilitačná prednáška. Bratislava, 2014. 31 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3656-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 4. Zvyšovanie výkonnosti podnikov aplikáciou moderných optimalizačných metód a postupov umelej inteligencie : recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektu MVP č. I-14-116-00. Recenzenti: Milan Majerník, Marek Andrejkovič. 1. vydanie. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2014. CD-ROM [89 s.]. MVP I-14-116-00. ISBN 978-80-225-3978-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Zvyšovanie výkonnosti podnikov aplikáciou moderných optimalizačných metód a postupov umelej inteligencie

  elektronická kniha

 5. HAJDUOVÁ, Zuzana. Kvantitatívne metódy zlepšovania integrovaných manažérskych systémov : habilitačná práca. Košice, 2012. 151 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha