Výsledky vyhľadávania

 1. STRELINGER, Ján. Finding New and Effective Ways in Holding Successful Presentations. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. ISBN 978-80-8177-058-6, pp. 93-102.
  článok

  článok

 2. SZARKOVÁ, Miroslava. Imidž školy ako nástoj marketingovej komunikácie. In Psychológia inkluzívnej školy.. Medzinárodná vedecká konferencia. Psychológia inkluzívnej školy : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Žilina : Inštitút priemyselnej výchovy, 2019. ISBN 978-80-89902-13-2, s. 60-64. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 3. KVAPIL, Roman. Akademický jazyk v slovenskom univerzitnom prostredí. Recenzenti: Dezider Kollár, Mária Spišiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 104 s. [4,08 AH]. KEGA 029EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4545-7. [Počet ex. : 8, z toho voľných 5, prezenčne 3]
 4. CHMELÁROVÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Andrea - ŠOLTÉS, Erik. Strach publičnych vystuplenij u učenikov i studentov v podrostkovom i junošeskom vozraste. - Registrovaný: Web of Science. In Psychological Science and Education. ISSN 2311-7273, 2018, vol. 23, no. 4, pp. 70-79 online.
  článok

  článok

 5. PÁLEŠ, Michal. Mapy ako nástroj dátovej vizualizácie. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Konference. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018) : [sborník abstraktů : konference : Klub Univerzity obrany v Brně, 14.-15. června 2018]. - Brno : Univerzita obrany v Brně, 2018. ISBN 978-80-7582-040-2, s. [1-7] CD-ROM. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 6. POLÁČEK, Marian. Dron s kamerou ako (problematický) nástroj na prezentáciu. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 43-47 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Ako správne prezentovať, čomu sa vyhnúť pri prezentácii. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 13.7.2016, [s. 1-2], [2,90 NS] online.
  článok

  článok

 8. ČERNÝ, Matej. Elektronické podnikanie. Recenzenti: Anita Romanová, Michal Grell. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [149 s., 14,49 AH]. ISBN 978-80-225-4295-1.
  Elektronické podnikanie

  elektronická kniha

 9. CHMELÁROVÁ, Zuzana - ČONKOVÁ, Andrea. Vývin úrovne trémy u žiakov v sekundárnom vzdelávaní. In Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. - Bratislava : Ústav informácii a prognóz školstva, 2016. ISSN 1335-1109, 2016, roč. 22, č. 1, s. 59-70. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok

 10. PASIAR, Ladislav. Prezentácia v moderných koncepciách vyučovania. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 111-117 CD-ROM. KEGA 022EU-4/2016.
  článok

  článok