Výsledky vyhľadávania

 1. KASPROWICZ, Tomasz. 30 Years of Freedom in CEE: Various Paths and Destinations. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2019. ISSN 2391-7083, 2019, no. 11, s. 4-18.
  článok

  článok

 2. TAGI KYZY GANDILOVA, Saadat. Tourısm and economıc development: analysıs and assessment of linkages. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 174, no. 11-12, s. 29-33.
  článok

  článok

 3. RAZGŪNĖ, Aušra - LAZUTKA, Romas. Labor share in national income: implications in the Baltic countries. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2017. ISSN 1213-2446, 2017, roč. 17, č. 2, pp. 121–139.
  článok

  článok

 4. SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, Emília - BEBLAVÝ, Miroslav. Bonds of steel or bonds of straw? International treaties and anticorruption policy in Slovakia. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. ISSN 0049-1225, 2016, roč. 48, č. 3, s. 290-313.
  článok

  článok

 5. ŽÁK, Milan. Krize, ekonomická svoboda a morálka. In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie. Mezinárodní vědecká konference. Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie : recenzovaný sborník příspěvků XII. mezinárodní vědecké konference : 16. - 18. září 2014 Ostravice. - [Karviná] : [Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě], [2014]. ISBN 978-80-7510-045-0, s. 1047-1057 CD ROM.
  článok

  článok

 6. MASÁR, Dušan. Marketing principles and approaches applied in the public sector. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2012. ISSN 1335-2741, 2012, roč. 15, č. 2, s. 124-136.
  článok

  článok

 7. BABINCOVÁ, Veronika. Postavenie municipálnej politiky v hospodárskej politike štátu. In Scientia Iuventa 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5, s. 1-10.
  článok

  článok

 8. BUTKOVÁ, Jana. Potenciálne efekty implementácie DRG do financovania zdravotníctva. In Scientia Iuventa 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5, s. 1-12.
  článok

  článok