Výsledky vyhľadávania

 1. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). Tomáš Talášek, Jan Stoklasa, Pavla Slavíčková (Eds.). 1st Edition. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. online 287 s. ISBN 978-80-244-5543-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska: efektívnosť verejnej správy – malé a stredné podnikanie – európske hospodárstvo. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska: efektívnosť verejnej správy – malé a stredné podnikanie – európske hospodárstvo : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 9. novembra 2017. Redaktorky: Lucia Balajová, Edita Kulová. 1. vydanie. Bratislava : VŠEMVS, 2017. 386 s. ISBN 978-80-89654-39-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. BALÁŽ, Peter - HAMARA, Andrej - SOPKOVÁ, Gabriela. Konkurencieschopnosť a jej význam v národnej ekonomike : (zmeny a výzvy v období globálnej finančnej krízy). Recenzenti: Štěpán Müller, Milan Šikula, Ľuboš Pavelka. 2. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 240 s. Economics. VEGA 1/0897/17. ISBN 978-80-89710-28-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. PITRA, Zbyněk - MOHELSKÁ, Hana. Management transferu znalostí : od prvního nápadu ke komerčně úspěšné inovaci. Praha : Kamil Mařík - Professional Publishing, 2015. 336 s. ISBN 978-80-7431-145-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 5. ORBÁNOVÁ, Darina. Vzdelanie ako základný determinant ľudského kapitálu : habilitačná prednáška : odbor habilitovania: 3.3.1 Národné hospodárstvo. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 66 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4079-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 6. SVITAČOVÁ, Eva - MRAVCOVÁ, Anna - ZAŤKOVÁ, Tímea. Globálne výzvy pre vzdelávanie ekonómov. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2014. 119 s. ISBN 978-80-552-1224-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 7. RANKOV, Pavol. Znalostní pracovník v informační společnosti. Opava : Slezská univerzita v Opavě. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě. Ústav informatiky, 2014. 152 s. ISBN 978-80-7510-123-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. IVANIČKA, Koloman et al. Trvalá udržateľnosť inovácií v rozvoji Slovenska. Recenzovali: Peter Čajka, Oskar Krejčí ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 309 s. Ekonómia. GA IG 3/2012. ISBN 978-80-8168-036-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. ŠIKULOVÁ, Ivana et al. Slovenská ekonomika: desať rokov členstva v Európskej únii : vybrané témy a problémy. Recenzenti: Eva Muchová, Monika Šestáková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014. 242 s. VEGA 2/0103/12. ISBN 978-80-7144-228-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Slovenská akadémia vied. Ekonomický ústav. Krízová a pokrízová adaptácia - nové výzvy pre ekonomickú vedu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice, 4.-5. septembra 2013. Milan Šikula (ed.). 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 258 s. ISBN 978-80-7144-215-8. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 3]