Výsledky vyhľadávania

 1. Integrované systémy manažérstva: veda - prax -výučba : zborník vedeckých statí. Recenzenti: Štefan Čarnický, Paulína Krnáčová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 77 s. VEGA 1/0670/16, KEGA 026EU-4/2018, VEGA 1/0251/17. ISBN 978-80-225-4576-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. PISA 2015 Results : Student's Financial Literacy. Volume IV. Paris : OECD, 2017. 265 s. PISA. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-iv_9789264270282-en> ISBN 978-92-64-27023-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. PISA 2015 Assessment and Analytical Framework : Science, Reading, Mathematic, Financial Literacy and Collaborative Problem Solving. Paris : OECD, 2017. 258 s. PISA. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-assessment-and-analytical-framework_9789264281820-en> ISBN 978-92-64-28184-4.
  kniha

  kniha


 4. Financial education in Europe: trends and recent developments. Paris : OECD, 2016. 67 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/financial-education-in-europe_9789264254855-en> ISBN 978-92-64-25424-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. PISA 2015 assessment and analytical framework : science, reading, mathematic and financial literacy. Paris : OECD, 2016. 198 s. PISA. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-assessment-and-analytical-framework_9789264255425-en> ISBN 978-92-64-25541-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. PISA 2012 results: Students and money : financial literacy skills for the 21st century. Volume VI. Paris : OECD, 2014. 200 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2012-results-students-and-money-volume-vi_9789264208094-en> ISBN 978-92-64-20808-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. BÁRTA, Zbyněk. Finanční gramotnost : výpočty v Excelu. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2014. príl., tab. Řízení školy. ISBN 978-80-7478-483-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. JANÍČKOVÁ, Diana - LANG, Juraj. Finančná gramotnosť : pre stredné školy (alebo v živote nič nie je zadarmo...). Nové Zámky : FINECOM, 2014. 71 s. ISBN 978-80-971677-0-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 9. Women and financial education : evidence, policy responses and guidance. Paris : OECD, 2013. 96 s. ISBN 978-92-64-20272-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. PISA 2012 assessment and analytical framework : mathematics, reading, science, problem solving and financial literacy. Paris : OECD, 2013. 261 s. ISBN 978-92-64-19052-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]