Výsledky vyhľadávania

  1. JENČOVÁ, Sylvia - PETRUŠKA, Igor - LITAVCOVÁ, Eva. Viacrozmerné hodnotenie vo finančno - ekonomickej analýze. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 1, s. 1-15.
    článok

    článok