Výsledky vyhľadávania

  1. BOROVIKOVÁ, Veronika. Aktuálne trendy v oblasti CRM. In Trendy informačného manažmentu 2011 : recenzovaný zborník vedeckých statí z vedeckého seminára Katedry informačného manažmentu FPM EU v Bratislave, ktorý sa konal v rámci sprievodných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2011 : Bratislava, 9. 11. 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3352-2, s. [1-15].
    článok

    článok

  2. BOROVIKOVÁ, Veronika. Využitie sociálnych sietí v podnikovej praxi. In Ekonomika, financie a manažment podniku V. : zborník vedeckých príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky : Bratislava, 3.11.2011. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2011. ISBN 978-80-225-3299-0, [S. 1-9].
    článok

    článok