Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 6  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0045358 xcla^"
 1. HVOLKOVÁ, Lenka et al. Barriers Hindering Innovations in Small and Medium-Sized Enterprises. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2019. ISSN 1804-1728, 2019, no. 2, s. 51-67.
  článok

  článok

 2. KOVAĽOVÁ, Marcela et al. Innovation Strategies in the Slovak Enterprises. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2018. ISSN 1338-6581, 2018, vol. 7, no. 1, s. 79-89.
  článok

  článok

 3. KOVAĽOVÁ, Marcela. The Usage of Information in the Innovation Activities of the Slovak Enterprises. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 2, s. 30-40.
  článok

  článok

 4. KOVAĽOVÁ, Marcela - KULČÁR, Ladislav. Innovation Management and Information Acquisition. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2017. ISSN 1338-6581, 2017, roč. 6, č. 2, s. 101-108.
  článok

  článok

 5. KOVAĽOVÁ, Marcela - KUCHÁROVÁ, Veronika. Typológia podnikovej kultúry na príklade vysokoškolského pracoviska. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2014. ISSN 1802-8527, 2014, roč. 8, č. 21, s. 18-30.
  článok

  článok

 6. KOVAĽOVÁ, Marcela. Vybrané problémy implementácie modelu riadenia strategickej a operatívnej výkonnosti podnikových procesov. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2011. ISSN 1212-415X, 2011, č. 2, s. 98-109. Dostupné na : <http://www.slu.cz/opf/cz/informace/acta-academica-karviniensia/casopisy-aak/aak-rocnik-2011/acta-academica-karviniensis-2-2011>
  článok

  článok