Výsledky vyhľadávania

 1. BLAŽO, Ondrej et al. Komplexná analýza využitia vodnej dopravy pre iné odvetvia hospodárstva. Recenzenti: Viera Bartošová, Jarmila Sosedová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 190 s. [13 AH]. 681/D330/2019. ISBN 978-80-225-4746-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. HUDCOVSKÝ, Martin. Prežil by národný letecký dopravca rok 2020 poznačený najväčšou krízou v letectve? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 3, s. 6-9 online.
  článok

  článok

 3. MORVAY, Karol - HUDCOVSKÝ, Martin. Demografický faktor ako zmierňovač aj posilňovač problémov na trhu práce : ....alebo prečo koronakríza zatiaľ nemusela znamenať výrazný rast miery nezamestnanosti. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 3, s. 3-5 online.
  článok

  článok

 4. HUDCOVSKÝ, Martin. Národný letecký dopravca? Nákladný a riskantný biznis. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 1, s. 11-14 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 5. BLAŽO, Ondrej et al. Analýza zriadenia národného leteckého dopravcu. Recenzenti: Mário Németh, Peter Pšenica. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 109 s. [6,78 AH]. ISBN 978-80-225-4699-7.
 6. HUDCOVSKÝ, Martin. „Nespolupráca“ na úradoch práce. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 3, s. 28-30 online.
  článok

  článok

 7. HUDCOVSKÝ, Martin - MORVAY, Karol. Dilemma in Value Added Development of Slovak Manufacturing. In MakeLearn and TIIM International Conference. Thriving on Future Education, Industry, Business and Society : Proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference. - Slovinsko : ToKnowPress, 2019. ISBN 978-961-6914-25-3. ISSN 2232-3309, s. 321-328 online. VEGA 1/0716/19 (50%), VEGA 2/0097/19 (50%).
  článok

  článok

 8. BLAŽO, Ondrej et al. Štúdia realizovateľnosti zriadenia národného dopravcu vo vnútrozemskej vodnej doprave v podmienkach Slovenskej republiky. Recenzenti: Jozef Moravčík, Silvia Csöböková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 111 s. [6,32 AH]. ISBN 978-80-225-4698-0.
 9. HUDCOVSKÝ, Martin. Kvalitatívne zlepšenie premeny trhov práce vo V4. In Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4621-8, s. 73-81 CD-ROM. [ITMS 26240120032].
  článok

  článok

 10. HUDCOVSKÝ, Martin. Beh na maslo. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 3-5 online.
  článok

  článok