Výsledky vyhľadávania

 1. JANKOVSKÝ, Erik. Úloha regulačných orgánov v podnikovom manažmente rizík (ERM) : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Krátka. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 2. SEMAN, Jakub. Rentový počet finančnej matematiky s použitím programu Microsoft Excel : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Smažáková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha

 3. KRAJČO, Šimon. IFRS 17 – zmena medzinárodného štandardu finančného výkazníctva IFRS 4 pre poisťovne : diplomová práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha

 4. ÚRADNÍČKOVÁ, Kristína. Automatizácia aktuárskych systémov pre účely pravidelného výkazníctva : diplomová práca. Školiteľ: Michal Páleš. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 5. PETREKOVÁ, Dominika. Použitie durácie pri riadení úrokového rizika : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Kaderová. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha

 6. HEBEŇOVÁ, Kristína. Sumarizácia aproximátívnych metód rozdelenia celkovej škody : diplomová práca. Školiteľ: Galina Horáková. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha

 7. RERICHOVÁ, Radka. Peňažné toky v životnom poistení : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Ondrejková Krčová. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha

 8. MURÍNOVÁ, Veronika. Extra riziko v životnom poistení : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Ondrejková Krčová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. DANKOVÁ, Veronika. Optimalizácia neproporcionálneho zaistenia : diplomová práca. Školiteľ: František Slaninka. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha

 10. JONIS, Roman. Analýza investovania technických rezerv poisťovne : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha