Výsledky vyhľadávania

 1. MARENČÁK, František. Zdravotné a nemocenské poistenie v krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Lea Škrovánková. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠTEFANOVÁ, Valentína. Metódy určovania rozdelenia celkovej škody : diplomová práca. Školiteľ: František Slaninka. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 3. FAYBÍKOVÁ, Ivana. Odhad kapitálovej požiadavky na solventnosť pre trhové riziko využitím replikácie portfólia : diplomová práca. Školiteľ: Michal Páleš. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 4. MARCZELL, Róbert. Poistenie zodpovednosti za škodu : diplomová práca. Školiteľ: Galina Horáková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. NOVOBILSKÝ, Michal. Deterministické modelovanie hodnoty portfólia zmlúv životného poistenia použitím programu Prophet : diplomová práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. HAJNÁ, Dominika. Oceňovanie produktu životného poistenia v MS Excel a pomocou aktuárskeho softvéru Prophet : diplomová práca. Školiteľ: Ingrid Ondrejková Krčová. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 7. TKÁČIKOVÁ, Michaela. Využitie Markovových reťazcov v oblasti aktuárstva s podporou jazyka R : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Mucha. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 8. KONEČNÝ, Filip. Využitie jazyka R pre aplikáciu niektorých techník strojového učenia : diplomová práca. Školiteľ: Michal Páleš. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 9. KUBÍN, Denis. Určovanie bonity klienta finančných inštitúcií : diplomová práca. Školiteľ: Anna Strešňáková. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 10. KÚTIKOVÁ, Jana. Zákony úmrtnosti a ich použiteľnosť pre populáciu na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Tatiana Šoltésová. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha