Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 16  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth 0055351 xpca^"
 1. POZSONYIOVÁ, Natália - RIEVAJOVÁ, Eva. Prispieva online komunikácia na úradoch práce k zvyšovaniu efektivity poskytovaných služieb? In Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2021 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of Scientific Papers from the International Scientific Conference. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2022. ISBN 978-80-8075-967-4, s. 366-372 online. VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 2. BUKOVOVÁ, Sylvia. Empolyment od Disadvanteged Applicants. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9499-4, s. 6-17. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 3. PONGRÁCZ, Eva. The Effects of globalisation on Slovak labour market - opportunities and problems. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 4, s. 2057-2063 online. VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0001/16.
  článok

  článok

 4. RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Zamestnanosť vo vybranom odvetví ekonomiky Slovenska. In PhDWorks. Workshop mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks : Košice, 8. november 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4470-2, s. 43-48 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. VAVROVÁ, Katarína. Incentives in tax management of a company. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 1070-1077 CD-ROM. KEGA 041EU-4/2015.
  článok

  článok

 6. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Trh práce SR v podmienkach dlhovej krízy. In Hospodársko-politické aspekty dlhovej krízy v eurozóne a implikácie pre ekonomickú teóriu a hospodársku prax. Vedecký workshop. Hospodársko-politické aspekty dlhovej krízy v eurozóne a implikácie pre ekonomickú teóriu a hospodársku prax : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého workshopu k projektu VEGA č. 1/0477/13 pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave : 9. január 2015 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4023-0, s. 1-6 CD-ROM. VEGA 1/0477/13.
  článok

  článok

 7. BARTA, Michal. Vývoj služieb zamestnanosti v Rakúsku. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4078-0, s. 51-56 CD-ROM. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok

 8. BUKOVOVÁ, Sylvia. Malé a stredné podniky a zamestnanosť na Slovensku. In Komparácia prístupov k podpore podnikania : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4169-5, s. 31-42. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok

 9. RIEVAJOVÁ, Eva - PŘÍVARA, Andrej. Trends in the evolution of employment and challenges in its growth the Slovak Republic. In 3rd Economic & Finance Conference. international academic conference. 3rd Economic & Finance Conference: April 14-17, 2015, Rome, Italy : proceedings of the 15th International Academic Conference. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2015. ISBN 978-80-87927-08-3. ISSN 2336-5617, p. 878-891 online.
  článok

  článok

 10. KOLLÁRIKOVÁ, Tímea. Prierezové kompetencie a "Soft Skills" ako dôležité faktory vplyvu na zamestnanosť absolventov škôl. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 1339-2387, september 2014, roč. 2, č. 3, s. 31-40 online. IGP I-14-106-00.
  článok

  článok