Výsledky vyhľadávania

 1. BUBENÍKOVÁ, Romana. Fiškálna politika a menová politika pred a po vstupe Slovenska do eurozóny : bakalárska práca. Školiteľ: Kajetana Hontyová. Bratislava, 2010.
  kniha

  kniha

 2. LÍŠKOVÁ, Barbara. Hodnotenie vstupu SR do Európskej hospodárskej a menovej únie : diplomová práca. Školiteľ: Kajetana Hontyová. Bratislava, 2010. 55 s.
  kniha

  kniha

 3. ŽIVICKÁ, Miriam. Európska menová únia a jej miesto v medzinárodných menových vzťahoch : diplomová práca. Škol. Kajetana Hontyová. Bratislava, 2009. 61 s.
  kniha

  kniha

 4. NEMČOVIČOVÁ, Kristína. Výhody a nevýhody prijatia eura : bakalárska práca. Škol. Kajetana Hontyová. Bratislava, 2009. 39 s.
  kniha

  kniha