Výsledky vyhľadávania

 1. PONIŠTIAKOVÁ, Katarína. Ekonomizácia územnej samosprávy v rámci aplikácie nových modelov riadenia v podmienkach Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha

 2. KADLÍČKOVÁ, Ivana. Miestne dane a ich vplyv na hospodárenie miest a obcí Trnavského kraja : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha

 3. KOŠTOVÁ, Romana. Spolupráca miestnych samospráv na príklade vybraného mikroregiónu : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha

 4. BEZÁNYIOVÁ, Alexandra. Činnosť spoločných obecných úradov vo vybranom území kraja : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha

 5. VASIĽ, Jakub. Analýza rozpočtu, verejných financií, ich efektívnosť a vývoj vo vybranom subjekte verejnej správy : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha

 6. ZIGOVÁ, Patrícia. Dane ako rozhodujúci príjem rozpočtov všetkých vládnych úrovní s aplikáciou vo vybraných štátoch : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. PINTEŠOVÁ, Martina. Rozdiely v príjmovej kapacite miestnych samospráv : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha

 8. OTRUBOVÁ, Sofia. Využívanie eurofondov na Slovensku v komparácii s inými krajinami Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. PIKÁLIOVÁ, Betina. Vývoj a štruktúra rozpočtových príjmov a výdavkov vo vybranom samosprávnom kraji : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha

 10. PETŐCZOVÁ, Natália. Determinanty rozhodovania sa voličov pri výbere kandidátov na primátora mestskej samosprávy : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brindzová. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha