Výsledky vyhľadávania

 1. BRINDZOVÁ, Zuzana. Viac ako 45-tisíc stredoškolákom sa blíži maturita. In Škola efektívne - úspešné riadenie Vašej školy. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1339-3146, 14.3.2016, s. 1-2 [1,99 NS] online.
  článok

  článok

 2. BRINDZOVÁ, Zuzana. Príklad aplikácie metódy úplnej konsolidácie v samospráve. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-0197, 2016, roč. 11, č. 9, s. 20-23.
  článok

  článok

 3. BRINDZOVÁ, Zuzana. Financial - economic and implementation problems of motor vehicle tax in selected countries. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-74-2, p. 263-270. VEGA 1/0964/15.
  článok

  článok

 4. BRINDZOVÁ, Zuzana. Návrhy pre daňovú politiku Slovenskej republiky. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 188-196 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. BRINDZOVÁ, Zuzana. Ukazovatele merajúce úroveň fiškálnej decentralizácie vo vybraných krajinách Európy. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 1, s. 1-22 online. VEGA 1/0964/15, VEGA 1/0838/14.
  článok

  článok

 6. Financie územnosprávnych celkov : aplikačné praktikum. Erika Neubauerová, Zuzana Brindzová, zostavovateľské práce: Zuzana Brindzová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 173 s. [8,8 AH]. ISBN 978-80-225-4240-1.
 7. NEUBAUEROVÁ, Erika - BRINDZOVÁ, Zuzana. Financie územnosprávnych celkov : aplikačné praktikum. Recenzenti: Jana Péliová, Martina Halásková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 173 s. [8,8 AH]. ISBN 978-80-225-4240-1.
 8. BRINDZOVÁ, Zuzana. Aplikácia IPSAS v účtovnej závierke verejnej správy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-0197, 2016, roč. 11, č. 6, s. 15-18.
  článok

  článok

 9. BRINDZOVÁ, Zuzana. Aplikácia IPSAS v transferoch. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-0197, 2016, roč. 11, č. 7-8, s. 20-22.
  článok

  článok

 10. BRINDZOVÁ, Zuzana. Indebtedness method of regulating local government units in selected countries. In Economic policy in the European union member countries. International scientific conference. Economic policy in the European union member countries : proceedings of 14th international scientific conference : september 14-16, 2016, Petrovice u Karviné, Czech Republic. - [Karviná] : [Department of Economics and Public Administration, School of Business Administration in Karvina, SU in Opava], 2016. ISBN 978-80-7510-210-2, pp. 91-101 online. VEGA 1/0838/14.
  článok

  článok