Výsledky vyhľadávania

 1. JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Riziko v účtovníctve podnikateľského subjektu. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. Špeciálne vydanie, s. 10-16. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 2. UŽÍK, Ján. Špecifiká účtovného zobrazenia cash poolingu. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. Špeciálne vydanie, s. 77-82. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 3. JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Aká je časová hranica na určenie dlhodobo využívaného majetku? In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. mimoriadne vydanie, s. 15-23. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 4. LUKÁČ, Jozef - MANOVÁ, Eva. Podvodné jednanie v účtovníctve - metódy detekcie. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 2, s. 63-73. I-17-105-00.
  článok

  článok

 5. LUKÁČ, Jozef. Čo priniesol rok 2016 pre oblasť účtovnej legislatívy? In Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2016 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : recenzovaný zborník vedeckých prác : vedecký seminár na Katedre finančného riadenia podniku PHF EU v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, 7.11.2016, Košice. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4334-7, s. 48-52 CD-ROM.
  článok

  článok