Výsledky vyhľadávania

  1. HLUŠÁK, Milan. O zmysle premlčania v civilnom práve. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. ISSN 1339-8652, 2019, roč. 5, č. 2, s. 54- 75.
    článok

    článok

  2. Civilný sporový poriadok. Civilný mimosporový poriadok. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 9, s. 7-276.
    článok

    článok