Výsledky vyhľadávania

 1. Filozofia. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : Filozofický ústav SAV. 10x ročne. ISSN 0046-385X. Dostupné na : http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/
  časopis

  časopis

 2. Philosophica critica : medzinárodný vedecký filozofický časopis = international scientific journal of philosophy. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2x ročne. ISSN 1339-8970
  časopis

  časopis

 3. Filosofický časopis. - Registrovaný: SCOPUS. Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky. 6x ročne. ISSN 0015-1831. Dostupné na : http://www.flu.cas.cz/filcasop/index.htm
  časopis

  časopis

 4. Obščestvennyje nauki. Moskva : Nauka. 6x ročne
  časopis

  časopis

 5. World Marxist Review : problems of Peace and Socialism. Prague : Peace and Socialism. mesačník
  časopis

  časopis

 6. Filozofický časopis. Bratislava : Slovenská akadémia vied. Periodicita nezistená
  časopis

  časopis

 7. Otázky marxistickej filozofie : časopis Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied. Bratislava : Slovenská akadémia vied. Periodicita nezistená
  časopis

  časopis