Výsledky vyhľadávania

 1. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Základy psychológie. Recenzentky: Soňa Kompoltová, Diana Patricia Varela Cano. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 118 s. [7,34 AH]. ISBN 978-80-225-4386-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 2. SZARKOVÁ, Miroslava - MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Anxiety as a limiting factor in the manager's performance. In Values contemporary Europe today and tomorrow : nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2016. ISBN 978-83-87897-92-5, pp. 152-162.
  článok

  článok

 3. RATHMANN, Katharina et al. The Great recession, youth unemployment and inequalities in psychological health complaints in adolescents: a multilevel study in 31 countries. In International Journal of Public Health. - Basel : Springer Nature. ISSN 1661-8564, 2016, vol. 61, no. 7, pp. 809-819.
  článok

  článok

 4. REMEŇOVÁ, Katarína. Emocionálna inteligencia vysokoškolských pedagógov. In Evropské pedagogické fórum 2016: reflexe pedagogiky a psychologie. mezinárodní vědecká konference. Evropské pedagogické fórum 2016: reflexe pedagogiky a psychologie : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 28.11.-2.12.2016, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-16-0, s. 102-110 CD-ROM. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok

 5. CHMELÁROVÁ, Zuzana. Empatia - nevyhnutná vlastnosť osobnosti dobrého učiteľa. In Media4u Magazine : čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání. - Praha : Ing. Jan Chromý, Ph.D. ISSN 1214-9187, 2016, roč. 13, č. 3, s. 54-57 online.
  článok

  článok

 6. ČONKOVÁ, Andrea - CHMELÁROVÁ, Zuzana. Zvládnutie trémy - predpoklad úspešnej prezentácie projektov. In Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecká konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference : [7.11.2016, Praha, Česká republika]. - Praha : Extrasystem, 2016. ISBN 978-80-87570-33-3, s. 33-38. KEGA 022/EU-4/2016.
  článok

  článok

 7. NÉMETHOVÁ, Ildikó. Human behavioural diversity across cultures. In Porta Lingua - 2016. Szaknyelvi SZOKOE-konferencia. Porta Lingua - 2016 : A szaknyelv rétegződése a szakmában, az oktatásban és a kutatásban, XVI. Szaknyelvi SZOKOE-konferencia, 2016. november 11-12, Budapest. - Budapest : Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete, 2016. ISSN 1785-2420, o. 85-96.
  článok

  článok

 8. VALAČAI, Peter. Duševné zdravie a jeho ekonomické aspekty vo Veľkej Británii. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 334-339 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ČONKOVÁ, Andrea - CHMELÁROVÁ, Zuzana. Tréma - prekážka prezentácie projektov na vysokej škole. In Súčasné aspekty vedy a vzdelávania. Medzinárodná vedecká konferencia. Súčasné aspekty vedy a vzdelávania : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2016 : Komárno, 13.-14. september 2016. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-187-3, s. 283-289 CD-ROM. KEGA 022/EU-4/2016.
  článok

  článok

 10. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Work-related stress and psychosocial risk factors as a result of changes in economic and social conditions. In Európska spoločnosť a jej kultúra. Medzinárodná konferencia. Európska spoločnosť a jej kultúra : zborník z medzinárodnej konfrencie, Sládkovičovo, 14.1.2016. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, Fakulta práva, 2016. ISBN 978-83-87897-16-1, s. 245-252. VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok