Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 153  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000025 xpca^"
 1. MELUCHOVÁ, Jitka. Vplyv etiky na kreovanie finančnej stability poisťovne. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 76-80. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok

 2. DUBCOVÁ, Gabriela. Etika podnikania : učebnica pre stredné školy. Recenzent/ka: Ľubomír Strieška, Andrea Miklánková. 1. vyd. Bratislava : Junior Achievement Slovensko, 2016. 166 s. [8,35 AH]. ISBN 978-80-89870-05-9.
 3. SIEVERS, Georg. Ethical prespectives in the management of the 21st century (Ethics 2.0). In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 428-438 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. DUBCOVÁ, Gabriela. Konflikt záujmov vo verejnom sektore ako signifikantný atribút šedej ekonomiky. In Diagnostika podnikových procesov v kontexte šedej ekonomiky : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4337-8, s. 19-24 CD-ROM. VEGA 1/0784/15, 50%, VEGA 1/0546/15, 50%.
  článok

  článok

 5. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Spoločenská zodpovednosť a etika znalca. In Skúmanie vzťahu sociálnych inovácií a ekonomiky podniku za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4357-6, s. 91-96 CD-ROM. VEGA 1/0784/15.
  článok

  článok

 6. HVASTOVÁ, Jozefína. Kvantifikovanie etických postojov v manažmente. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VII. (2016) : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 25.-29.7.2016, Košice, Slovenská republika. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4258-6, s. 187-192 CD-ROM. VEGA 1/0708/14. 1/0708/14, VEGA, Udržateľný rozvoj vysokoškolského vzdelávania v manažérskych odboroch.
  článok

  článok

 7. HERETIKOVÁ, Katarína - PILCH, Ctibor. Úvod do problematiky etiky vo financiách. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star. ISSN 1339-5416, 2016, roč. 3, č. Máj, s. 1-4 online.
  článok

  článok

 8. HERETIKOVÁ, Katarína - PILCH, Ctibor. K etickým kódexom vo finančných inštitúciách. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star. ISSN 1339-5416, 2016, roč. 3, č. Máj, s. 1-5 online.
  článok

  článok

 9. IVANOVÁ, Pavlína. Humanizácia a ekonomika – zamyslenie. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia. ISSN 1335-4701, 10.4.2015, [s. 1-4], [1,5 NS], online. Dostupné na : <http://blogy.hnonline.sk/pavlina-ivanova/humanizacia-a-ekonomika-zamyslenie-7-cast>
  článok

  článok

 10. BRUOTHOVÁ, Michaela. [Etika a etiketa pre manažérov]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2015. ISSN 1336-7137, 2015, roč. 11, č. 3, s. 33 online. Recenzia na: Etika a etiketa pre manžérov / Stanislav Szabo, Aneta Bobenič Hintošová, Lucia Demjanová ; recenzenti: Alena Bašistová, Ján Poprenda. 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2013. - ISBN 978-80-553-1659-8.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.