Výsledky vyhľadávania

  1. ZÁLEŠÁK, Tomáš. K významu antropologických východískk pre politickú vedu. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2009. ISSN 0046-385X, 2009, roč. 64, č. 9, s. 817-826. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1888>
    článok

    článok