Výsledky vyhľadávania

 1. SCHUBERT, A.H. - SERNA, Luis. Slowly, we are growing together - European economic policy and statistics. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2014. ISSN 0322-788X, 2014, vol. 94, no. 2, s. 4-17. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0190655/32019714q2.pdf>
  článok

  článok

 2. MORAVČÍK, Tomáš. Štatistika v doprave. In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1337-0138, Január 2010, roč. 5, č. 1, s. 30-31.
  článok

  článok

 3. BAUEROVÁ, Mária et al. Kvantifikácia biodiverzity. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 2, s. 21-25. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114331/fss0210.pdf>
  článok

  článok

 4. LUHA, Ján. Základné oblasti a úlohy medicínskej štatistiky. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 1, s. 2-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112113/fss0110.pdf>
  článok

  článok

 5. CHAJDIAK, Jozef. Kontrola súborov vstupných diskrétnych hodnôt pomocou podsystému Pivot Table systému Excel verzie 2007. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 1, s. 39-46. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112113/fss0110.pdf>
  článok

  článok

 6. LETKOVIČOVÁ, Mária - ZACH, Hana. Neurónové siete v ekológii. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 1, s. 51-62. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112113/fss0110.pdf>
  článok

  článok

 7. V rebríčku TOP 500 v strednej Európe si slovenské firmy udržali pozície. In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2009. ISSN 1337-0138, Október 2009, roč. 4, č. 10, s. 24-25.
  článok

  článok

 8. ŘEZÁČ, Martin. Monitoring prediktivního modelu - indexy stability populace. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 1, s. 79-84. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0091168/fss0109.pdf>
  článok

  článok

 9. CHAJDIAK, Jozef. Štatistická analýza výsledkov volieb do Európskeho parlamentu v SR. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 4, s. 45-51. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0097512/fss0409.pdf>
  článok

  článok

 10. CHAJDIAK, Jozef et al. Analýza vzájomného vzťahu typu dysfágie a aspirácie a pneumónie. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 56-60. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
  článok

  článok