Výsledky vyhľadávania

 1. Register ekonomických subjektov SR 1995, 2001, 2010 : zdroj: databáza Štatistického úradu SR [elektronický zdroj]. Bratislava : INFOSTAT, 2013. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Statistická ročenka České republiky 2012 [elektronický zdroj]. Praha : Český statistický úřad, 2012. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. OECD factbook 2010 : economic, environmental and social statistics [elektronický zdroj]. Paris : OECD, 2010. USB kľúč. ISBN 978-92-64-08403-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-8121-041-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Veľkostné skupiny obcí Slovenska v číslach 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-8121-037-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Europe in figures : Eurostat yearbook 2009 [elektronický zdroj]. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009. CD-ROM. Eurostat statistical books. ISBN 978-92-79-11628-5. ISSN 1830-8090. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. OECD factbook 2009 : economic, environmental and social statistics [elektronický zdroj]. Paris : OECD, 2009. USB kľúč. ISBN 978-92-64-05604-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, 2009. CD-ROM. ISBN 80-89358-61-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Ročenka zahraničného obchodu Slovenskej republiky v roku 2008 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009. CD-ROM. ISBN 9788089358373. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2008 : Statistical yearbook of the capital of the Slovak Republic Bratislava 2008 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, 2008. CD-ROM. ISBN 80-89358-19-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]