Výsledky vyhľadávania

 1. Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1339-6854. Dostupné na : https://ssad.statistics.sk/SSaD/
  časopis

  časopis

 2. Statistika : Statistics and Economy Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Český statistický úřad. 4x ročne. ISSN 1804-8765. Dostupné na : https://www.czso.cz/csu/czso/1-statistika
  časopis

  časopis

 3. Main economic indicators. Paris : OECD. 12x ročne. ISSN 2219-4991. Dostupné na : https://www.oecd-ilibrary.org/economics/main-economic-indicators/volume-2018/issue-7_mei-v2018-7-en
  časopis

  časopis

 4. Ślaski przeglad statystyczny. Wroclaw : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 1x ročne. ISSN 1644-6739. Dostupné na : http://silesianstatreview.ue.wroc.pl/?lang=en
  časopis

  časopis

 5. OECD Statistics on international trade in services : detailed tables by service category : 2011-2015. Paris : OECD Publishing. 2x ročne. ISSN 2225-7993. Dostupné na : www.oecd.org/publishing/corrigenda
  časopis

  časopis

 6. Basic figures on the EU. Luxembourg : Eurostat. 4x ročne. ISSN 1831-9556
  časopis

  časopis

 7. International financial statistics. Washington : International Monetary Fund. 12x ročne. ISSN 0020-6725
  časopis

  časopis

 8. Oil, gas, coal & electricity. Paris : OECD/IEA. 4x ročne. ISSN 1025-9988
  časopis

  časopis

 9. Energy prices and taxes : IEA statistics. Paris : OECD/IEA. 4x ročne. ISSN 0256-2332
  časopis

  časopis

 10. Ekonomický monitor stavu hospodárstva Slovenskej republiky [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, cop. 2010-. Názov z hlavnej stránky. 12x ročne. Dostupné na : <http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=21157>
  elektronický časopis

  elektronický časopis