Výsledky vyhľadávania

 1. MAZOUCH, Petr - VLTAVSKÁ, Kristýna - STAŇEK, Tomáš. Towards the unnecessity of human development index: the case of sensitivity analysis. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0322-788X, 2016, vol. 96, no. 4, s. 5-18.
  článok

  článok

 2. DŽAMBAZOVIČ, Roman. S kým žijeme v jednej domácnosti? : Meniace sa formy rodinného správania na Slovensku z pohľadu štruktúry domácností. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 1, s. 29-47.
  článok

  článok

 3. BOĎA, Martin - ÚRADNÍČEK, Vladimír. Zahrnutie váh a ich neistoty do kvantifikácie v rámci pyramidálneho rozkladu finančného ukazovateľa. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 1, s. 70-92.
  článok

  článok

 4. VLAČUHA, Róbert - KOTLÁR, Jozef. Štatistika rodinných účtov v krajinách V4. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420, 2016, roč. 12, č. 1, s. 52-58.
  článok

  článok

 5. HRONOVÁ, Stanislava - HINDLS, Richard - MAREK, Luboš. Reflection of the economic crisis in the consumer and entrepreneurs subsectors. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0322-788X, 2016, vol. 96, no. 3, s. 4-21.
  článok

  článok

 6. ŽELONKOVÁ, Vladimíra. Elektronické zručnosti a využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) domácnosťami na Slovensku. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. ISSN 1210-1095, 2015, roč. 25, č. 4, s. 69-85.
  článok

  článok

 7. ROSZKA, Wojciech. Some practical issues related to the integration of data from sample surveys. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2015. ISSN 0322-788X, 2015, vol. 95, no. 1, s. 60-75. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200454/32019715q1.pdf>
  článok

  článok

 8. JANÁKOVÁ, Hana. Využitie fuzzy logiky pri štatistickom spracovaní prieskumov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 23-30. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208403/fss0315.pdf>
  článok

  článok

 9. CHAJDIAK, Jozef - COSKUN, Lucia. Konkurencieschopnosť slovenských firiem vinárskeho priemyslu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 40-44. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/>
  článok

  článok

 10. GAVUROVÁ, Beáta - KORÓNY, Samuel. Rozhodovacie stromy jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku za roky 2009-2013. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 45-55. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208403/fss0315.pdf>
  článok

  článok