Výsledky vyhľadávania

 1. Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. 2x ročne. ISSN 1336-7420. Dostupné na : http://www.ssds.sk
  časopis

  časopis

 2. Journal of the Royal Statistical Society : series C: Applied statistics. - Registrovaný: Current Contents Connect. London : Royal Statistical Society. 5x ročne. ISSN 0035-9254. Dostupné na : https://rss.onlinelibrary.wiley.com/journal/14679876
  časopis

  časopis

 3. Journal of the Royal Statistical Society : series B: Statistical methodology. - Registrovaný: Current Contents Connect. Oxford : Blackwell Publ. 5x ročne. ISSN 1369-7412. Dostupné na : https://rss.onlinelibrary.wiley.com/journal/14679868
  časopis

  časopis

 4. Štatistický úrad Slovenskej republiky. CANSTAT : statistical bulletin. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. 4x ročne
  časopis

  časopis

 5. Statistics in focus : external trade. Luxembourg : Eurostat. Neznáma. ISSN 1024-6878
  časopis

  časopis

 6. Statistics in focus : agriculture, forestry and fisheries. Luxembourg : Eurostat. neznáma. ISSN 1024-4263
  časopis

  časopis

 7. Statistics in focus : regions. Luxembourg : Eurostat. 4x ročne. ISSN 1024-6886
  časopis

  časopis

 8. Sankhyá : the Indian journal of statistics. Series B. Calcutta : Statistical Publishing Society. Štvrťročník
  časopis

  časopis

 9. Sankhyá : the Indian journal of statistics. Series A. Calcutta : Statistical Publishing Society. Štvrťročník
  časopis

  časopis