Výsledky vyhľadávania

 1. ROSIČOVÁ, Katarína et al. Regional mortality by socioeconomic factors in Slovakia: a comparison of 15 years of changes. In International journal for equity in health. - London : BIOMED Central. ISSN 1475-9276, 2016, vol. 15, pp. 1-8 online. CZ.1.07/2.3.00/20.0063, Euro-Heathy project no. 643398.
  článok

  článok

 2. COSS, Soňa. Analýza vplyvu vekových skupín na zmenu strednej dĺžky života pri narodení. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 403-408 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. SIVAŠOVÁ, Daniela - SODOMOVÁ, Eva. Využitie štatistických metód v demografii. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4043-8, s. 41-52. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 4. SIVAŠOVÁ, Daniela. Modelovanie úmrtnosti Brassovým modelom. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 2, s. 80-95. 1/0501/4.
  článok

  článok

 5. STRÁŽOVSKÁ, Helena. Ekonomické postavenie národnostných menšín (maďarská národnostná menšina). In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2014. ISSN 1337-9313, 2014, roč. 6, č. 3, s. 45-59.
  článok

  článok

 6. LIESKOVSKÁ, Vanda - MEGYESIOVÁ, Silvia. Is there a correlation between the increasing mean age of women at childbirth and the declining total fertility rates? In World Statistics Congress 2013 : proceedings of the 59th World Statistics Congress of the International Statistical Institute : 25-30 August 2013, Hong Kong, China. - Hague : International Statistical Institute, 2013. ISBN 978-90-73592-34-6, p. 5528-5533 online. VEGA 1/0906/11. Dostupné na : <http://www.statistics.gov.hk/wsc/CPS203-P41-S.pdf>
  článok

  článok

 7. MEGYESIOVÁ, Silvia - LIESKOVSKÁ, Vanda - GAZDA, Vladimír. Stredná dĺžka života pri narodení v porovnaní so strednou dĺžkou života v zdraví. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420, 2012, roč. 8, č. 2, s. 123-129. VEGA 1/0906/11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/015420/fss0212.pdf>
  článok

  článok

 8. HAZUCHOVÁ, Jana. Klasifikácia narodených detí na Slovensku. In Štatistické metódy v ekonómii : [abstrakty] : 6. odborný seminár : Trenčianske Teplice 27. - 29. 6. 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3499-4, s. 10.
  článok

  článok

 9. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Proces starnutia obyvateľsva v krajinách V4. In Štatistické metódy v ekonómii : [abstrakty] : 6. odborný seminár : Trenčianske Teplice 27. - 29. 6. 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3499-4, s. 12-13.
  článok

  článok

 10. SIVAŠOVÁ, Daniela. Indikátory merania starnutia populácie. In Štatistické metódy v ekonómii : [abstrakty] : 6. odborný seminár : Trenčianske Teplice 27. - 29. 6. 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3499-4, s. 17-18.
  článok

  článok