Výsledky vyhľadávania

 1. HAJKO, Jozef. Slovensko potrebuje nový model spolužitia s Rómami. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 10-13.
  článok

  článok

 2. Celý systém je nastavený na majoritu, preto nefunguje na Rómov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 14-17.
  článok

  článok

 3. MISKOLCZI, Martina - LANGHAMROVÁ, Jitka. Využití metody vícestavové demografie při analýze trhu práce. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 1, s. 82-95.
  článok

  článok

 4. MAJOROŠOVÁ, Milena. Kompetenčná kategorizácia obcí verzus fragmentovaná sídelná štruktúra v Českej republike a Slovenskej republike. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, december 2016, roč. 12, č. 2, s. 74-79.
  článok

  článok

 5. CAKL, Lukáš. Současný pohled na seniorskou populaci. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2016. ISSN 1804-3682, 2016, roč. 7, č. 1, s. 6-11.
  článok

  článok

 6. ŠPROCHA, Branislav. Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 1, s. 64-81.
  článok

  článok

 7. NÝVLT, Ondřej. Ženy v rodinných domácnostech s dětmi a jejich postavení na trhu práce v kontextu vývoje po roce 1989. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 3, s. 197-212.
  článok

  článok

 8. ŠPROCHA, Branislav. Kohortní změny v koncentraci plodnosti v Česku a na Slovensku. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. ISSN 0049-1225, 2016, roč. 48, č. 5, s. 474-499.
  článok

  článok

 9. ŠPROCHA, Branislav. Odkladanie prvých manželstiev žien na Slovensku v priestorovej perspektíve (zmeny medzi rokmi 1992-1994 a 2012-2014). In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2016. ISSN 0016-7193, 2016, roč. 68, č. 3, s. 213-225.
  článok

  článok

 10. DRINKA, René - MAJO, Juraj. Veľké vidiecke obce na Slovensku - vybrané charakteristiky plodnosti na začiatku 21. storočia. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2016. ISSN 0016-7193, 2016, roč. 68, č. 4, s. 301-317.
  článok

  článok