Výsledky vyhľadávania

 1. HAJKO, Jozef. Slovensko potrebuje nový model spolužitia s Rómami. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 10-13.
  článok

  článok

 2. Celý systém je nastavený na majoritu, preto nefunguje na Rómov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 14-17.
  článok

  článok

 3. MISKOLCZI, Martina - LANGHAMROVÁ, Jitka. Využití metody vícestavové demografie při analýze trhu práce. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 1, s. 82-95.
  článok

  článok

 4. MAJOROŠOVÁ, Milena. Kompetenčná kategorizácia obcí verzus fragmentovaná sídelná štruktúra v Českej republike a Slovenskej republike. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, december 2016, roč. 12, č. 2, s. 74-79.
  článok

  článok

 5. KÁČEROVÁ, Marcela - HORVÁTHOVÁ, Radka. Azylový a naturalizačný proces na Slovensku. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 4, s. 54-67.
  článok

  článok

 6. NÝVLT, Ondřej. Ženy v rodinných domácnostech s dětmi a jejich postavení na trhu práce v kontextu vývoje po roce 1989. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 3, s. 197-212.
  článok

  článok

 7. ŠPROCHA, Branislav. Transformácia sobášnosti slobodných v Českej a Slovenskej republike v prierezovom a kohortnom pohľade. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0011-8265, 2016, roč. 58, č. 3, s. 230-248.
  článok

  článok

 8. ŠPROCHA, Branislav. Kohortní změny v koncentraci plodnosti v Česku a na Slovensku. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. ISSN 0049-1225, 2016, roč. 48, č. 5, s. 474-499.
  článok

  článok

 9. ŠPROCHA, Branislav. Odkladanie prvých manželstiev žien na Slovensku v priestorovej perspektíve (zmeny medzi rokmi 1992-1994 a 2012-2014). In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2016. ISSN 0016-7193, 2016, roč. 68, č. 3, s. 213-225.
  článok

  článok

 10. ŠIMPACH, Ondřej - LANGHAMROVÁ, Jitka. Demografické projekce aneb jak se liší výsledky z pohledu použití deterministických a stochastických modelů. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2016. ISSN 1802-5854, 2016, roč. 10, č. 6, s. 8-26.
  článok

  článok