Výsledky vyhľadávania

 1. ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Analýza úmrtnosti na Slovensku vo vzťahu k parametrickým modelom úmrtnosti. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník príspevkov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (2. ročník) : 29. júna - 1. júla 2016, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4305-7, s. [76-81].
  článok

  článok


 2. KOTLEBOVÁ, Eva - ŠOLTÉS, Erik. Birth rate and death rate of enterprises in Slovak Republic during the period 2007-2012. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 49-65. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok


 3. SIVAŠOVÁ, Daniela - BOLGÁČ, Ján. Business demography of Slovakia in terms of legal form of business ownership. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 109-124. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok


 4. VOJTKOVÁ, Mária. The Impact of selected factors on death of enterprises. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 146-158. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok


 5. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Evaluating the effectiveness of government interventions to improve the population development in the Russian Federation. In Die wirtschaftliche Entwicklung europäischer Regionen in der Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik - Übergänge und Strategien. internationale wissenschaftliche Konferenz. Die wirtschaftliche Entwicklung europäischer Regionen in der Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik - Übergänge und Strategien : Verfahren der wissenschaftlich - technischen Konferenz. - Uzhgorod : Lira print, 2016. ISBN 978-80-972564-0-1, s. 55-66.
  článok

  článok


 6. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Demografické východiská rozvoja regiónov a politiky kvality v Slovenskej republike. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 30, s. 210-221. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 7. GREŠŠ, Martin - KUNYCHKA, Mykhaylo - RANETA, Leonid. Population dynamics in Central and Eastern Europe in the first decade of the 21st century. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 6, pp. 1-22.
  článok

  článok


 8. PŘÍVARA, Andrej. Globalizácia a regionalizácia migrácie v interdependentnom svete. In Medzinárodná migrácia - problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4187-9, s. 36-41 CD-ROM. VEGA 1/0210/13.
  článok

  článok


 9. DZURIČKOVÁ, Jana - BESLEROVÁ, Stela. Demografické starnutie populácie krajín V4 a kvalita života. In Zvyšovanie ekonomicko-environmentálnej výkonnosti podniku s dôrazom na integrované manažérske systémy : metodika implementácie integrovaného manažérstva v malých a stredných podnikoch SR a z úrovne EÚ : analýza ukazovateľov kvality života krajín OECD so zameraním na V4. Vedecký seminár. Zvyšovanie ekonomicko-environmentálnej výkonnosti podniku s dôrazom na integrované manažérske systémy : metodika implementácie integrovaného manažérstva v malých a stredných podnikoch SR a z úrovne EÚ : analýza ukazovateľov kvality života krajín OECD so zameraním na V4 : recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektu MVP č. I-15-109-00, I-15-110-00, I-15-111-00 v rámci Týždňa vedy a techniky a k 75. výročiu Ekonomickej univerzity v Bratislave : vedecký seminár : 12. november 2015 Bratislava, Slovensko. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4177-0, s. 5-17 CD-ROM. PMVP I-15-111-00.
  článok

  článok


 10. BALHAR, Vítězslav. Rast svetovej populácie – nová dimenzia globálnej zodpovednosti 21. storočia. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 5-12 CD-ROM.
  článok

  článok