Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta et al. Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo vyšehradskom regióne. Recenzenti: Erich Mistrík, Viera Gažová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [210 s.] [14,30 AH]. VUSG ID 61450021. ISBN 978-80-225-4600-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Analýza úmrtnosti na Slovensku vo vzťahu k parametrickým modelom úmrtnosti. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník príspevkov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (2. ročník) : 29. júna - 1. júla 2016, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4305-7, s. [76-81].
  článok

  článok

 3. KOTLEBOVÁ, Eva - ŠOLTÉS, Erik. Birth rate and death rate of enterprises in Slovak Republic during the period 2007-2012. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 49-65. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 4. VOJTKOVÁ, Mária. The Impact of selected factors on death of enterprises. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 146-158. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 5. SIVAŠOVÁ, Daniela - BOLGÁČ, Ján. Business demography of Slovakia in terms of legal form of business ownership. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 109-124. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 6. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Evaluating the effectiveness of government interventions to improve the population development in the Russian Federation. In Die wirtschaftliche Entwicklung europäischer Regionen in der Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik - Übergänge und Strategien. internationale wissenschaftliche Konferenz. Die wirtschaftliche Entwicklung europäischer Regionen in der Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik - Übergänge und Strategien : Verfahren der wissenschaftlich - technischen Konferenz. - Uzhgorod : Lira print, 2016. ISBN 978-80-972564-0-1, s. 55-66.
  článok

  článok

 7. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Demografické východiská rozvoja regiónov a politiky kvality v Slovenskej republike. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 30, s. 210-221. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 8. Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. 2. časť. Editor: Mária Vojtková ; recenzenti: Martina Lubyová, Ružena Pardelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 99 s. [3,8 AH]. VEGA 1/0501/14. ISBN 978-80-225-4173-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. FERTIG, Michael - KAHANEC, Martin. Projections of potential flows to the enlarging EU from Ukraine, Croatia and other Eastern neighbors. - Registrovaný: SCOPUS. In IZA journal of migration. - London : SpringerOpen, 2015. ISSN 2193-9039, 2015, vol. 4, no. 1, pp. 1-27 online.
  článok

  článok

 10. KRKOŠKOVÁ, Zuzana. Desecuritization versus de-ethnicization of political spaces regarding minority issues. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 520-526 CD-ROM.
  článok

  článok