Výsledky vyhľadávania

 1. DANCÁKOVÁ, Ivana. Komparácia modelov riešenia integrácie migrantov a ich efektívnosti v Európskej únii : dizertačná práca. Školiteľ: Karol Janas. Bratislava, 2019. 149 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. ULCELUSE, Magdalena - KAHANEC, Martin. The Effectiveness of Restrictive Immigration Policies: The Case of Transitional Arrangements : GLO Discussion Paper, No. 379. 1st Edition. Hamburg : ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschhaft, 2019. 30 s. PITN-GA- 2013-608311. Dostupné na : <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/201567/1/GLO-DP-0379.pdf>
  kniha

  kniha

 3. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta et al. Menšiny, marginalizované skupiny a politiky rovnosti vo vyšehradskom regióne. Recenzenti: Erich Mistrík, Viera Gažová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [210 s.] [14,30 AH]. VUSG ID 61450021. ISBN 978-80-225-4600-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Analýza úmrtnosti na Slovensku vo vzťahu k parametrickým modelom úmrtnosti. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník príspevkov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (2. ročník) : 29. júna - 1. júla 2016, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4305-7, s. [76-81].
  článok

  článok

 5. SIVAŠOVÁ, Daniela - BOLGÁČ, Ján. Business demography of Slovakia in terms of legal form of business ownership. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 109-124. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 6. KOTLEBOVÁ, Eva - ŠOLTÉS, Erik. Birth rate and death rate of enterprises in Slovak Republic during the period 2007-2012. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 49-65. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 7. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika. Evaluating the effectiveness of government interventions to improve the population development in the Russian Federation. In Die wirtschaftliche Entwicklung europäischer Regionen in der Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik - Übergänge und Strategien. internationale wissenschaftliche Konferenz. Die wirtschaftliche Entwicklung europäischer Regionen in der Ausbildungs - und Arbeitsmarktpolitik - Übergänge und Strategien : Verfahren der wissenschaftlich - technischen Konferenz. - Uzhgorod : Lira print, 2016. ISBN 978-80-972564-0-1, s. 55-66.
  článok

  článok

 8. VOJTKOVÁ, Mária. The Impact of selected factors on death of enterprises. In Statistical methods in socio-economic research : theory and applications. Scientific seminar. Statistical methods in socio-economic research : [proceedings] : theory and applications : 22nd slovak-polish-ukrainian scientific seminar : Virt, 20th - 23rd october, 2015. - Bratislava : ŠEVT, 2016. ISBN 978-80-8106-071-7, pp. 146-158. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 9. GREŠŠ, Martin - KUNYCHKA, Mykhaylo - RANETA, Leonid. Population dynamics in Central and Eastern Europe in the first decade of the 21st century. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 6, pp. 1-22.
  článok

  článok

 10. Medzinárodná migrácia - problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. Magdaléna Přívarová a kol., zostavili: Magdaléna Přívarová, Ivana Lennerová, Ján Toma ; recenzenti: Ján Liďák, Daniela Tkáčová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [69 s., 3 AH]. VEGA 1/0210/13. ISBN 978-80-225-4187-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Medzinárodná migrácia - problémy a výzvy

  elektronická kniha