Výsledky vyhľadávania

 1. HOVORKOVÁ, Katarína. Iceland`s parliamentary elections in 2009 and their impact on foreign political development of the country. In Revista Moldoveneascã de drept internaţional şi relaţii internaţionale. - Kišinev : RMDIRI, 2016. ISSN 1857-1999, 2016, vol. 11, nr. 3, pp. 393-402 online.
  článok

  článok

 2. DOLNÁ, Ľudmila. Referendá v Európskej únii. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 84-90 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. HOVORKOVÁ, Katarína. Parlamentné voľby na Islande v roku 2013 a ich vplyv na zmenu zahranično-politickej orientácie krajiny. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 186-193 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. ŠKVRNDA, František. Parlamentné voľby a zahraničná politika SR. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2016. ISSN 0862-5999, 2016, roč. 29, č. 7-8, s. 3.
  článok

  článok

 5. BARAC, Ľudovít. Jazyk a volebná kampaň. Slovensko pred parlamentnými voľbami 2016. In Jazyk, kultúra a spoločnosť. Aktuálny pohľad do vedeckého diskurzu : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2016. ISBN 978-80-972278-1-4, s. 97-104 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. HARUMOVÁ, Anna. Matovičov stihoman nakoniec dostihne aj jeho samého... In Denník SME. - Bratislava : Petit Press, 2015. ISSN 1335-440X, 15.7.2015, roč. 23, [s. 1-2] [1,3 NS] online.
  článok

  článok

 7. CHUGURYAN, Simona. Fínske voľby 2015, nástup euroskeptikov vo Fínsku. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4099-5, s. 174-181 CD-ROM. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0207140/Virt_2015.pdf>
  článok

  článok

 8. ŠKVRNDA, František. Výsledky miestnych volieb na Ukrajine. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2015. ISSN 0862-5999, 2015, roč. 28, č. 37-38, s. 6.
  článok

  článok

 9. BRINDZOVÁ, Zuzana. Všeobecné pravidlá výkonu volebného práva. In VS online - Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1338-5968, 20.10.2014, [s. 1], [3,43 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/vseobecne-pravidla-vykonu-volebneho-prava-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fdO05c_Hrs-UT6QOQea68B8/?query=v%B9eobecn%E9+pravidl%E1+v%FDkonu+volebn%E9ho+pr%E1va&serp=1>
  článok

  článok

 10. HLAVOVÁ, Natália. Voľby v Nigérii 2015. In Siločiary. - Bratislava : Slovenská ekonomická spoločnosť - Nezávislé združenie ekonómov Slovenska, 2014. ISSN 1336-4634, október 2014, roč. 12, č. 10, s. 6-8.
  článok

  článok