Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. Zostavovatelia: Adam Cibuľa, Ivana Dancáková, Natália Goda ... [et al.] ; recenzenti: Kristína Baculáková, Peter Csányi, Ľubomír Čech ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. online 348 s. [28,28 AH]. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. ČIEFOVÁ, Michaela. Interkultúrne problémy na slovensko-rakúskom pomedzí a ich možné riešenie : dizertačná práca. Školiteľ: Katarína Seresová. Bratislava, 2019. 151 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Zostavovatelia: Adam Cibuľa, Martin Karas, Michal Klenka, Eva Vlková ; recenzenti: Ľudmila Lipková, František Škvrnda... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. online 444 s. [39,09 AH]. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. SORBY, Karol R. Arabský východ po druhej svetovej vojne. II. diel (1959-1970). Recenzenti: Eduard Gombár, Jan Wanner. 1. vydanie. Bratislava : Slovak Academic Press : Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied, 2018. [842 s.] [68,26 AH]. VEGA 2/0028/18. ISBN 978-80-89607-65-5.
 5. GALANSKÁ, Nina. Migračné toky, migračná politika a postoje verejnosti k migrácii v krajinách EÚ na príklade krajín V4 : dizertačná práca. Školiteľ: Ľubomír Čech. Bratislava, 2018. 153 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. Frozen Ground: Role of the OSCE in Protracted Conflicts : Recommendations for Slovak OSCE Chairmanship. Editors: Klaudia Báňaiová, Samuel Goda. 1st Edition. Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association (SFPA), 2018. online 64 s. [4 AH]. ISBN 978-80-89356-85-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. ČERI, Ladislav - ČERIOVÁ, Monika. Globálne výzvy a zameranie zahraničnej politiky SR v roku 2017. In Filozofia a kultúra. Vedecká konferencia. Filozofia a kultúra : zborník z vedeckej konferencie : 20. január 2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4360-6, s. 19-25.
  článok

  článok

 8. ONDRIAŠ, Juraj. Vybrané otázky pozície ČĽR v utvárajúcej sa multipolarite medzinárodných vzťahov : dizertačná práca. Školiteľ: František Škvrnda. Bratislava, 2017. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Zostavovatelia zborníka/editori: Michal Klenka, Eva Vlková ; recenzenti/reviewers: Ľudmila Lipková ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [356 s., 31,65 AH]. ISBN 978-80-225-4404-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. KORBMACHER, Susanne et al. Final Report on the Use of Structural Macroprudential Instruments in the EU : by the IWG Expert Group on the Use of Structural Macroprudential Instruments in the EU : december 2017 [elektronický zdroj]. 1st edition. Frankfurt am Main : European Systemic Risk Board, 2017. online [166 s., 13,68 AH]. ISBN 978-92-9472-033-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha